SISTEMI ZA JAVLJANJE POŽARA

Nudimo kakovostno opremo različnih proizvajalcev in sicer Advanced Electronics, Inim, Global Fire, Notifier, Esser in druge.

Opremo predlagamo glede na naročnikove potrebe in zahteve. Izbor se razlikuje ali gre za novogradnjo, obnovo obstoječih sistemov in podobno.

Več o detekciji požara:

Sistemi za javljanje požara so predpisani z zakonodajo. Ali vaš objekt potrebuje sistem za javljanje požara, ter v kakšnem obsegu, je pri novih objektih določeno s projektom požarne varnosti/študijo požarne varnosti.

V naslednjih fazah projektiranja (npr. PZI) se dela lotijo projektanti različnih strok (elektro, strojne instalacije..), ki vam izdelajo izvedbeni načrt, strokovnjaki kot mi pa ga realiziramo, ga tehnični pregledniki pregledajo in izdajo ustrezno potrdilo o brezhibnosti, projektanti pa na koncu izdelajo projekt izvedenih del (PID). Tako je vsaj kar se detekcije požara tiče, vse pripravljeno za tehnični pregled objekta in s tem pridobitev uporabnega dovoljenja.

V kolikor potrebujete načrte za katero koli izmed faz, vam pri tem lahko priporočimo naše poslovne partnerje/projektante, ki imajo bogate izkušnje in reference. Pri tem skupaj poiščemo primerne in racionalne rešitve (izbor tehnologije skozi prizmo zahtev projekta požarne varnosti/študije požarne varnosti, izbor opreme skozi oceno stroškov vgradnje in stroškov vzdrževanja v življenjski dobi sistema).

Sistemi detekcije požara so v grobem sestavljeni iz požarne centrale in elementov, ki jih ta nadzira. Elementi so prek požarnih kablov povezani v požarno zanko (največkrat so naslovljivi, to pomeni, da ima vsak element svoj naslov npr. 1,2,3..).

Centrala/elementi lahko:

  • zaznajo različne fizikalne pojave (dim, toploto, IR/UV svetlobo ipd.)
  • zaznajo spremembe stanj (pritisk ročnega javljalca, signal nekega podsistema, ipd.)
  • krmilijo različne signale (npr. sprožijo sirene, izklopijo klimatske naprave in požarne lopute, zaprejo požarna vrata, odprejo evakuacijski izhod, pošiljajo obvestila na izbrane naslove ipd.)

Oprema za detekcijo požara mora biti v skladu z ustreznimi standardi, najbolj pogosto so to standardi skupine EN54.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Sedež družbe

Pisarna Dolenjska
Bildos d.o.o.
Stara cesta 34, 8351 Straža

Pisarna Ljubljana
Bežigrad 6, Ljubljana
Slovenija

Telefoni

Damjan Birk
031 332 812

Radoslav Lazarević
051 313 912

Pošljite nam sporočilo

Politika zasebnosti

© Bildos 2018 | Vse pravice pridržane | Varstvo osebnih podatkov | Izdelava spletnih strani: www.splet99.net