Zakon o varstvu pred požarom

Zakon o varstvu pred požarom

CILJ VARSTVA PRED POŽAROM (1) Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo (v nadaljnjem besedilu: požarom).(2) Za uresničevanje ciljev iz prejšnjega odstavka je treba zagotoviti:1....
Pravilnik o videonadzoru

Pravilnik o videonadzoru

Namen sistema v objektih Uprave je: – zagotavljanje varovanja in varnosti zaprtih oseb ter varovanje osebja v objektih Uprave, – varovanje strelnega orožja in posebne opreme za varovanje, – varovanje nepremičnin in opreme v objektih Uprave in v varovanem območju, ki...
Sevalne novice

Sevalne novice

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), stran 11541. (1) Ta zakon ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji, da se kar najbolj zmanjšata škoda za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem in radioaktivna...